T'interessa

Portals

Material rodant

Material rodant

Els vehicles ferroviaris i tramviaris són el mitjà de locomoció o de transport en el sistema ferroviari, estant compostos, en funció dels casos, per un o més subsistemes estructurals.

L’AVSF té importants competències en relació amb el material rodant, segons es recull en el Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària:

  • Autoritzar la posada en servei de material rodant ferroviari i tramviari, així com supervisar que la informació relacionada amb la seguretat es mantinga actualitzada.
  • Organitzar i gestionar el Registre Especial Ferroviari, així com supervisar la deguda matriculació del material rodant.

 

A. AUTORITZACIÓ DE POSADA EN SERVEI DE VEHÍCLES

Actualment està en tramitació el decret que regula el procés d'autorització de posada en servei de vehicles ferroviaris i tramviaris, d'acord amb l'article 35 de la Llei 7/2018, de 26 de març, de Seguretat Ferroviària.