Normativa europea

Normativa europea

Normativa europea de referència per a l‘AVSF en matèria de seguretat ferroviària:

 

Disposicions generals

 

Avaluació de riscos

 

Certificats de seguretat

 

El llistat complet de normativa ferroviària a nivell europeu es pot consultar en la pàgina web de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) o en la pàgina de l'Agència Ferroviària de la Unió Europea (ERA)