T'interessa

Portals

Noticies i novetats

Ves enrere L'AVSF ha publicat la Recomanació Tècnica 1/2024, sobre l’ús responsable de medicaments

L'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària (AVSF) ha publicat la Recomanació Técnica 1/2024, sobre l’ús responsable de medicaments. L'objecte d'este document és proposar una sèrie de recomanacions a les entitats ferroviàries i recordar-los que, tant en la formació d'inici com en la formació de renovació de les diferents habilitacions, s'inclouran continguts sobre l’ús responsable de medicaments que pogueren alterar, pertorbar o modificar les facultats psicofísiques en l'acompliment de funcions del personal ferroviari que faça tasques directament relacionades amb la seguretat del trànsit ferroviari i tramviari. Es recomana un ús responsable de medicaments per a conduir o per a fer treballs relacionats amb la seguretat operacional del trànsit ferroviari i tramviari, perquè són ben coneguts els efectes del consum de l'alcohol i d’altres substàncies addictives que influeixen en la capacitat de conducció i en altres tasques; no obstant això, no ocorre el mateix quan es consumeixen medicaments que poden alterar les capacitats i disminuir les destreses. El centre mèdic ha de ser l'encarregat de supervisar la informació que reba el personal ferroviari en la seua formació i de resoldre els dubtes que puguen tindre quant als tractaments que els han sigut pautats.
El contingut de la recomanació és orientatiu i no substitueix a les normes vigents, ni eximeix de responsabilitat als diferents actors implicats en el seu compliment.