T'interessa

Portals

Noticies i novetats

Ves enrere L'AVSF publica la guia "Procés de Tramviarització"

L'AVSF ha publicat la guia "Procés de Tramviarització". La nova guia es dirigeix a tots aquells promotors que requerisquen de l'obtenció de la qualificació de tram tramviari en el sistema ferroviari competència de la Generalitat, ja siga per a la implantació d'un nou tram o per a la transformació d'un tram ferroviari a tramviari.
L’objecte d'aquesta guia és fer costat al sol·licitant i orientar-lo en el procés i requeriments per al procés de qualificació de tram com a tramviari, basant-se en l'indicat en el Títol III, Capítol III del Decret 190/2021, de 26 de novembre, del Consell, de regulació de la seguretat i l'autorització de posada en servei dels subsistemes estructurals fixos i dels controls periòdics del sistema ferroviari autonòmic.
Així mateix, també es dirigeix a les entitats ferroviàries que operen i/o administren la infraestructura, perquè hauran d'aportar els corresponents informes sobre l'estudi de la seguretat de la proposta de qualificació d'un tram tramviari, resultant-los d'aplicació el reflectit en l'apartat 4.2 de la guia.

Accés a la guia