T'interessa

Portals

Programa anual

Programa anual

D'acord amb l'article 14 del Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, la Direcció General presentarà al Consell Rector un programa anual d'actuació, que haurà d'incloure com a mínim, amb referència a un exercici complet:

  1. La definició dels objectius i prioritats de l'exercici corresponent per departaments i serveis, en el marc dels objectius del pla pluriennal de gestió en què s'inserisca.
  2. La previsió de resultats.

 

En aquest enllaç es pot accedir al Programa anual d'actuació de l’AVSF per a 2022.

En aquest enllaç es pot accedir a l'Informe d'Activitat 2022.

En aquest enllaç es pot accedir al Programa anual d'actuació de l'AVSF per a 2023.

En aquest enllaç es pot accedir al Programa anual d'actuació de l'AVSF per a 2024.