T'interessa

Portals

NOTÍCIES i NOVETATS

L’AVSF ha publicat la Recomanació Tècnica 2/2024 per a la detecció de trastorns del son (síndrome d'apnees-hipopnees del son), trastorns mentals i del neurodesenvolupament.

L’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària ha publicat la Recomanació Tècnica 2/2024 per a la detecció de trastorns del son (síndrome d'apnees-hipopnees del son), trastorns Mentals i del neurodesenvolupament.

L'objecte d'esta recomanació és establir directrius per als centres de reconeixement mèdic i psicològic que tenen encomanada la important tasca preventiva de valorar les capacitats psicofísiques del personal ferroviari i la possible influència de les malalties i altres factors en l'acompliment del seu treball amb seguretat.

El contingut d'esta recomanació pretén complementar els requeriments establerts per a l'ingrés i permanència del personal ferroviari habilitat, recomanant als centres de reconeixement mèdic i psicològic que valoren els trastorns del son (síndrome d'apnees-hipopnees del son) i també els trastorns mentals i del neurodesenvolupament, aplicant els criteris del Comité de Medicina i Psicologia Ferroviària.

En tot cas, el seu contingut és orientatiu i no substituïx a les normes vigents ni eximix de responsabilitat als diferents actors implicats en el seu compliment.

Text de la R.T. 

L'AVSF ha publicat la Recomanació Tècnica 1/2024, sobre l’ús responsable de medicaments

L'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària (AVSF) ha publicat la Recomanació Técnica 1/2024, sobre l’ús responsable de medicaments. L'objecte d'este document és proposar una sèrie de recomanacions a les entitats ferroviàries i recordar-los que, tant en la formació d'inici com en la formació de renovació de les diferents habilitacions, s'inclouran continguts sobre l’ús responsable de medicaments que pogueren alterar, pertorbar o modificar les facultats psicofísiques en l'acompliment de funcions del personal ferroviari que faça tasques directament relacionades amb la seguretat del trànsit ferroviari i tramviari. Es recomana un ús responsable de medicaments per a conduir o per a fer treballs relacionats amb la seguretat operacional del trànsit ferroviari i tramviari, perquè són ben coneguts els efectes del consum de l'alcohol i d’altres substàncies addictives que influeixen en la capacitat de conducció i en altres tasques; no obstant això, no ocorre el mateix quan es consumeixen medicaments que poden alterar les capacitats i disminuir les destreses. El centre mèdic ha de ser l'encarregat de supervisar la informació que reba el personal ferroviari en la seua formació i de resoldre els dubtes que puguen tindre quant als tractaments que els han sigut pautats.
El contingut de la recomanació és orientatiu i no substitueix a les normes vigents, ni eximeix de responsabilitat als diferents actors implicats en el seu compliment.

El Consell Rector de l'AVSF aprova el Programa Anual de l'AVSF per a 2024

El Consell Rector de l'AVSF, en la seua reunió 4/2023, de 12 de desembre de 2023, amb l'assistència de les seues cinc vocals, ha aprovat el Programa d'Actuació de l'AVSF per a l'any 2024.

El document resumeix les accions que l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària preveu realitzar durant l'any 2024. Per a això, es prenen com a punt de partida les línies d'actuació del Pla Pluriennal 2022-2024, aprovat al desembre de 2021, així com l'estat de compliment dels objectius dels programes anuals anteriors, concretant-se quines activitats i objectius es pretenen dur a terme durant l'any 2024 i establint-se valors objectius als indicadors de seguiment.

 

Enllaç amb el text del programa anual

— 3 articles per pàgina
Mostrant 1 - 3 de 14 resultats