Normativa en tramitació

Normativa en tramitació

Normativa autonòmica, d'aplicació en el sistema ferroviari i tramviari de competència de la Generalitat, que es troba actualment en fase de tramitació per a la seua aprovació:

  • Decret XXX/2022, de XX de XXXXXXXXX, del Consell, de modificació de l'Annex del Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.